Künye

Süleyman Kelle

Kreatif Direktör (Creative Director)

Semih Akşehirli

Sosyal Medya Yöneticisi (Social Media Manager)

Uğur Yaylagül

YouTube Yöneticisi (YouTube Manager)

Salih Karabacak

Video Editör (Video Editor)

Biray Altun

İçerik Yazarı (Content Writer)

Büşra Ahkomaz

Sunucu (Production)

Çağlasu Cesur

Sunucu (Production)

Alihan Cihan

Yazılım Danışmanı (Software Consultant)