Gizlilik Politikası

WebLejyon , Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemleri alarak, koruyacağını ve bilgileri almaya kendi çalışanları da dâhil olmak üzere azami derecede ihtiyacı olan kişiler ile sınırlı tutacağını kabul eder. WebLejyon kendi çalışanları KVKK kanunu uyarınca bilgilendireceğini ve bu konuda denetleyeceğini kabul ve taahhüt eder. WebLejyon , Kullanıcının kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini kabul eder. WebLejyon , kullanıcı bilgilerini Kullanıcının açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince talep edilmesi halinde sınırlı olarak ilgili merci ile paylaşacağını kabul eder. Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden veya kullanılmasından WebLejyon , hiçbir şekilde, sorumlu tutulamaz. WebLejyon’un yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli güvenlik önlemlerini almak sınırlı olup; kendi rıza ve iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs veya şahısların eline geçmesi ve kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. WebLejyon Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcının üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile WebLejyon arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. WebLejyon Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Politika ve Aydınlatma Metni çerçevesinde WebLejyon’un, söz konusu hizmetin yerine getirilmesi, iyileştirilmesi, yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesi, ihtiyaçların saptanması, kullanım sıklığı ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişiselleştirilmesi, işin mahiyetinden kaynaklanan sorunların hızlı ve etkili şekilde giderilmesi için; Aydınlatma Metninde sıralanan mobil uygulama ve web sitesi vasıtasıyla toplanan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan yurtiçi ve yurtdışıdaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Politikanın her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.